994
ZGŁOŚ AWARIĘ

WODOMIERZOWNIA

Stacja Napraw i Legalizacji Wodomierzy przy Spółce wodkan SA w Ostrowie Wielkopolskim współpracuje z Obwodowym Urzędem Miar w Kaliszu w zakresie naprawy, regulacji, legalizacji oraz ekspertyz wodomierzy domowych do wody zimnej i ciepłej o średnicy od 15mm do 40mm takich firm jak PoWoGaz, Metron, Elster, Mirometr i inne.

Ceny wykonywanych przez nas usług są konkurencyjne w stosunku do innych warsztatów naprawczych wodomierzy. Istnieje możliwość nawiązania długotrwałej współpracy z administratorami, wspólnotami mieszkaniowymi, zakładami komunalnymi oraz klientami indywidualnymi.

Zapewniamy fachową obsługę, szybkie terminy realizacji zleceń, gwarancję oraz konkurencyjne ceny i możliwość ich negocjacji.

Informujemy, że do wyznaczania ilości dostarczanej wody i rozliczeń z Odbiorcą powszechnie stosowane są przyrządy pomiarowe – tzw. wodomierze. Wodomierze stosowane w obrocie tzn. w transakcji kupna, sprzedaży i wymiany towaru, w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń, podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29).

Przepisy poprzednie: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 74, poz. 653) oraz rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2004 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77 poz. 730).

Dla wodomierzy zalegalizowanych w okresie od 29 stycznia 2008 r. (wg Zał. nr 6, Tab. nr 1 poz. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – Dz. U. Nr 5, poz. 29), okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat.

Skip to content