994
ZGŁOŚ AWARIĘ

KALENDARIUM 2023

  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. 31 stycznia 2023r.
  • Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku – 14 lutego 2023r.
  • Raport roczny za 2022 rok – 14 kwietnia 2023r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 12 maja 2023r.
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. 14 czerwca 2023r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 14  sierpnia 2023r.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 14  listopada 2023r.
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. 21 grudnia 2023r.
Skip to content