994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Przedsięwzięcia pn.: „Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego” oraz „Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – www.wfosgw.poznan.pl

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej (o długości ok. 1.347 mb w ulicach: Ledóchowskiego, Próchnika, Powstańców Warszawskich oraz Profesora Kaliny w Ostrowie Wielkopolskim) oraz sieci kanalizacji deszczowej (o długości ok. 892,2 mb w ulicach: Profesora Kaliny oraz Nowa Krępa w Ostrowie Wielkopolskim) ma na celu przeciwdziałanie występowaniu przerw w prawidłowym funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, niedrożności, zatorów i gromadzenia się zanieczyszczeń, w efekcie zmniejszenie awaryjności przedmiotowych sieci. Efektem tego będzie ograniczenie eksfiltracji ( w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej) i infiltracji ( w przypadku sieci kanalizacji deszczowej) ścieków sanitarnych oraz deszczowych i roztopowych.
Skip to content