994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Przedsięwzięcie pn.: „Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  www.wfosgw.poznan.pl

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej (o długości ok. 1.495 mb w ulicach: Konopnickiej i Granicznej w Ostrowie Wielkopolskim) ma na celu przeciwdziałanie występowaniu przerw w prawidłowym funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, niedrożności, zatorów i gromadzenia się zanieczyszczeń, w efekcie zmniejszenie awaryjności przedmiotowych sieci. Efektem tego będzie ograniczenie eksfiltracji ( w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej) i infiltracji ( w przypadku sieci kanalizacji deszczowej) ścieków sanitarnych oraz deszczowych i roztopowych.
Skip to content