Przetarg nieograniczony z dnia 06.07.2016r.

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap V”– w rejonie ul. Promienistej, – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Promienistej.

Czytaj dalej