994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji z dnia 24.03.2022r.

„Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych” – w zakresie wykonania rozruchu technologicznego oraz dokończenia robót budowlanych.

 1. SWZ
 2. Załącznik nr 1 – formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – oświadczenie
 4. Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia1
 5. Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik nr 5 – Udostępnienie zasobów
 7. Załącznik nr 6 – Wykaz usług
 8. Załącznik nr 7 – Ogłoszenie BZP
 9. Załącznik nr 8 – PFU
 10. Załącznik nr 9 – Program Ruchu Próbnego
 11. Załącznik nr 10 – Grupa kapitałowa

ID postępowania z miniPortalu: 6d740dfe-1046-471d-832e-df1d6ab2ce5c
Link postępowania z miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba1e3080-04bc-4ccc-8b91-1f07b54f0d7e

Leave a Comment

Skip to content