994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 20.02.2017 r.

ipdfm Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ipdfm Informacja o liczbie akcji i głosów

ipdfm Projekty uchwał

ipdfm Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na NWZ

ipdfm Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

ipdfm Dokumentacja

Leave a Comment

Skip to content