994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 08.03.2022 – Unieważnienie

„Gospodarowanie ( transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie”.

  1. SWZ
  2. Pliki do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Leave a Comment

Skip to content