994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 05.03.2021

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Grabowej”.

 1. Decyzja z MZD
 2. Dokumentacja geologiczna
 3. Projekt zagospodarowania terenu
 4. Opis techniczny
 5. Pliki do pobrania
 6. Profil podłużny ks
 7. Profil podłużny sw
 8. Przedmiar Grabowa
 9. Schematy węzłów montażowych
 10. STWiOR
 11. SWZ

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.03.2021r

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content