994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 05.07.2021

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Grabowej i ul. Azaliowej”.

 1. Decyzja – PZD
 2. Projekt zagospodarowania terenu
 3. Projekt architektoniczno-budowlany
 4. Pliki do pobrania
 5. Profil podłużny – ks
 6. Profil podłużny – sw
 7. Przedmiar robót
 8. Projekt zagospodarowania terenu
 9. Schemat – hydrant podziemny
 10. Schematy – węzły montażowe
 11. STWiOR
 12. SWZ

Odpowiedź na pytanie z dnia 12.07.2021r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content