994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 06.08.2021

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Wrocławskiej etap II, część 2”.

 1. Opinia geotechniczna
 2. Opis techniczny
 3. Pliki do pobrania
 4. Profil podłużny kanału sanitarnego
 5. Profil podłużny rurociągu wodociągowego
 6. Projekt zagospodarowania terenu nr 1
 7. Projekt zagospodarowania terenu nr 2
 8. Przedmiar robót – ks
 9. Przedmiar robót – sw
 10. Specyfikacja techn. – ks
 11. Specyfikacja techn. – sw
 12. SWZ
 13. Węzły

Odpowiedź na pytanie z dnia 12.08.2021r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 17.08.2021r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content