994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 22.03.2021

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Zębcowskiej”.

 1. Badania geotechniczne
 2. Projekt zagospodarowania terenu
 3. Pliki do pobrania
 4. Profil podłużny ks1
 5. Profil podłużny ks2
 6. Profil podłużny sw
 7. Przedmiar robót ks
 8. Przedmiar robót sw
 9. STWiOR ks
 10. STWiOR sw
 11. SWZ
 12. Technologia posadowienia rur
 13. Technologia studni1200
 14. Technologia węzłów
 15. Technologia wykopu
 16. Zestawienie elementów studni
 17. Opis techniczny

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content