994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 01.06.2020

„Zakup systemu TV do inspekcji kanałów sanitarnych  wraz z  samochodem” .

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał. 1-6 Wzór formularzy
  4. zał. 7 OPZ – opis przedmiotu zamówienia
  5. zał. 8 Wzór umowy
  6. Modyfikacja SIWZ
  7. Modyfikacja zał. 1-6 Wzór formularzy
  8. Modyfikacja zał. 8 Wzór umowy
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytanie z dnia 04.06.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content