994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 10.07.2020

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Zakątek i w ul. Deszczowej”.

 1. Geologia
 2. Mapa sytuacyjna
 3. MZD
 4. Ogłoszenie o zamówieniu
 5. Opis techniczny
 6. Pliki do pobrania
 7. Profil podłużny ks 1
 8. Profil podłużny ks 2
 9. Profil podłużny wody 1
 10. Profil podłużny wody 2
 11. Profile podłużne ks_wyprowadzenia 1
 12. Profile podłużne ks_wyprowadzenia 2
 13. Profile podłużne ks_wyprowadzenia 3
 14. Profile podłużne ks_wyprowadzenia 4
 15. Przedmiar
 16. Schematy węzłów montażowych
 17. SIWZ
 18. STWiOR

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty 

Leave a Comment

Skip to content