994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 13.11.2020

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej i ul. Łamanej”.

 1. Decyzja MZD
 2. Geologia
 3. Mapa sytuacyjna cześć I
 4. Mapa sytuacyjna cześć II
 5. Ogłoszenie o zamówieniu
 6. Opis techniczny
 7. Pliki do pobrania
 8. Profil podłużny ks 1
 9. Profil podłużny ks 2
 10. Profil podłużny wody
 11. Profile podłużne ks_wyprowadzenia 1
 12. Profile podłużne ks_wyprowadzenia 2
 13. Przedmiar
 14. Schematy węzłów montażowych
 15. SIWZ
 16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 17. Uzgodnienie GAZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty 

Leave a Comment

Skip to content