994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 27.08.2020

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Poligonowej i w rej. ul. Poligonowej”.

 1. Decyzja MZD
 2. Plan zagospodarowania terenu
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 4. Opinia geotechniczna
 5. Opis techniczny
 6. Pliki do pobrania
 7. Profil podłużny ks S2 do S5
 8. Profil podłużny ks Si do S10
 9. Profil podłużny sw W1 do W10
 10. Profil podłużny sw W4 do W13
 11. Profil podłużny wyprowadzeń ks K1 do K11
 12. Profil podłużny wyprowadzeń ks K12 do K23
 13. Przedmiar robót
 14. Schematy węzłów montażowych
 15. SIWZ
 16. STWiOR

Odpowiedź na pytanie z dnia 02.09.2020r.

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content