994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 03.04.2019

Fotowoltaiczna instalacja do zasilania Przepompowni Głównej Ścieków o mocy do 40 kW.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 1. Ekspertyza
 2. Instalacja odgromowa garaż
 3. Instalacja odgromowa wiata
 4. Mapa sytuacyjna
 5. Ogłoszenie o zamówieniu
 6. Opis techniczny
 7. Pliki do pobrania
 8. Przedmiar robót
 9. Rozdzielnie
 10. Rozmieszczenie modułów garaż
 11. Rozmieszczenie modułów wiata
 12. Schemat analizatora
 13. Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej
 14. Schemat licznika energii wytwarzanej
 15. SIWZ
 16. Modyfikacja SIWZ
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.04.2019r.

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

Leave a Comment

Skip to content