994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 15.07.2019

Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wtórek ul. Grabowska” – Unieważnienie postępowania.

 1. Badania warunków gruntowo-wodnych
 2. Projekt zagospodarowania terenu
 3. Opis techniczny
 4. Pliki do pobrania
 5. Profil podłużny kanału sanitarnego ks 1
 6. Profil podłużny kanału sanitarnego ks 2
 7. Profil podłużny sw
 8. Profil podłużny wyprowadzeń ks
 9. Przedmiar robót ks
 10. Przedmiar robót sw
 11. Specyfikacja techniczna ks
 12. Specyfikacja techniczna sw
 13. SWZ
 14. Technologia kaskady wewnętrznej
 15. Technologia odtworzenia nawierzchni
 16. Technologia posadowienia rur
 17. Technologia węzłów polietylenowych
 18. Technologia wykopu
 19. Uzgodnienia

Unieważnienie postępowania

Leave a Comment

Skip to content