994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 24.05.2019

Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: aplikację zarządzającą strukturą sieci wodno – kanalizacyjnej w oparciu o GIS.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Modyfikacja nr 1 SIWZ
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  5. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
  6. Modyfikacja nr 2 SIWZ
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
  8. Nowe pliki do pobrania

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.05.2019r., 31.05.2019r., 05.06.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content