994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 04.04.2018

Budowa systemów kanalizacji sanitarnej w mieście Ostrów Wielkopolski –  Rozbudowa sieci kanalizacji  sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ w ulicach: Świetlicowej, Jaworowej, Osiedlu Leśnym.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 1. Geologia
 2. Mapa sytuacyjna 1
 3. Mapa sytuacyjna 2
 4. Mapa sytuacyjna 3
 5. Mapa sytuacyjna 4
 6. Ogłoszenie o zamówieniu
 7. Opis techniczny
 8. Pliki do pobrania
 9. Posadowienie rur kamionkowych
 10. Profil ks-11.1
 11. Profil ks-11
 12. Profile wyprowadzeń ks- 1
 13. Profile wyprowadzeń ks- 2
 14. Przedmiar robót
 15. SIWZ
 16. Technologia kaskady wewn.
 17. Technologia wykopu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content