994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 08.10.2018

Budowa  sieci wodociągowej wraz z remontem przyłączy w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Wigury.

 1. Badania warunków gruntowo-wodnych
 2. Mapa ewidencyjna
 3. Mapa sytuacyjna przyłącza
 4. Mapa sytuacyja sw
 5. Opis techniczny przyłącza
 6. Opis techniczny sw
 7. Pliki do pobrania
 8. Profil podłużny przyłączy
 9. Profil podłużny sw (skrzyżowanie z ul. Kantaka)
 10. Profil podłużny sw
 11. Przedmiar robót przyłącza
 12. Przedmiar robót sw
 13. Rodzaj nawierzchni przewidzianej do rozebrania i odtworzenia
 14. Schemat montażowy wodomierza
 15. Specyfikacja techniczna
 16. SWZ
 17. Technologia węzłów wodociągowych
 18. Technologia włączenia przyłączy do sieci wodociągowej
 19. Technologia wykopu
 20. Zestawienie kształtek wodociągowych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content