994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 13.08.2018r.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok –  budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych ul. Torowa.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej” w ramach osi priorytetowej 4. Środowisko, Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 1. Mapa sytuacyjna
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Opis techniczny
 4. Pliki do pobrania
 5. Przedmiar robót
 6. Przekroje poprzeczne zbiornika 1
 7. Przekroje poprzeczne zbiornika 2
 8. Przekroje poprzeczne zbiornika 3
 9. Przekrój podłużny grobli zbiornika
 10. Przelew powierzchniowy i upust denny ze zbiornika
 11. Przekrój poprzeczny grobli i koryta odpływowego
 12. Przepusty wałowe 1
 13. Przepusty wałowe 2
 14. SIWZ
 15. Specyfikacja techniczna
 16. Zamknięcia do przepustów wałowych
 17. Modyfikacja SIWZ
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.08.2018r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.08.2018r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.08.2018r.

Przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content