994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 27.09.2018

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Pięknej. Budowa sieci wodociągowej w ul. Pięknej.

 1. Geologia
 2. Mapa sytuacyjna
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 4. Opis techniczny
 5. Pliki do pobrania
 6. Profil podłużny ks
 7. Profil podłużny sw
 8. Profil wyprowadzeń ks
 9. Przedmiar robót
 10. SIWZ
 11. Specyfikacja techniczna ks
 12. Specyfikacja techniczna sw
 13. Technologia kaskady wewn.
 14. Technologia posadowienia rur
 15. Technologia węzłów polietylenowych
 16. Technologia wykopu
 17. Uzgodnienia
 18. Zestawienie elementów studni

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content