994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 08.06.2017

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap VIII”w ul. Zębcowskiej. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zębcowskiej.

 1. Ekspertyza geotechniczna
 2. Mapa sytuacyjna
 3. Modyfikacja SIWZ
 4. Ogłoszenie o zamówieniu
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Opis techniczny
 7. Pliki do pobrania
 8. Profil ks-1
 9. Profil ks-2
 10. Profil ks-3
 11. Profil w-1
 12. Profil w-2
 13. Profil wyprowadzeń ks
 14. Przedmiar robót przebudowa gazu
 15. Nowy przedmiar robót
 16. Specyfikacja techniczna ks
 17. Specyfikacja techniczna w
 18. Technologia posadowienia rur
 19. Technologia węzłów wodociągowych
 20. Technologia wykopu
 21. Zestawienie elementów studni
 22. Zestawienie kształtek wodociągowych
 23. Opis techniczny gaz
 24. Uzgodnienie gaz

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.06.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content