994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 24.03.2017

Modernizacja oczyszczalni ścieków: Modernizacja pompowni osadów PWKF – rozdział ciągów technologicznych Nr I i Nr II w Rąbczynie.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Pompownia – ściany
 4. Pompownia – stan istniejący
 5. Pompownia – technologia stan projektowany
 6. Pompownia – technologia stan projektowany zmiany opisowe
 7. Profil podłużny rurociągu
 8. Projekt Budowlany opis
 9. Przedmiar robót
 10. Schemat studni
 11. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 12. Pliki do pobrania
 13. Rys. 3A – zestawienie stali oraz szczegółów ścianek prefabrykowanych

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.03.2017r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2017r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 31.03.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content