994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 05.07.2017

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap IX” – w ul. Grechuty.

 1. Geologia
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Opis techniczny
 4. Pliki do pobrania
 5. Profil podłużny ks
 6. Profil podłużny przyłączy sanitarnych
 7. Mapa sytuacyjna
 8. Przedmiar robót
 9. SIWZ
 10. Specyfikacja techniczna
 11. Uzgodnienia

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.07.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content