994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 06.07.2017

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap IX” w rejonie ul. Różanej. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Różanej.
– UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 1. Geologia
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Opis techniczny
 4. Przedmiar robót
 5. Technologia wykonania węzłów
 6. Technologia wykopu ks
 7. Technologia wykopu sw
 8. Dokumenty
 9. Mapa sytuacyjna
 10. Profil sw
 11. Profil ks
 12. Profil przyłącza ks 1
 13. Profil przyłącza ks 2
 14. Pliki do pobrania
 15. SIWZ
 16. STWiOR ks
 17. STWiOR sw
 18. Technologia posadowienia rur
 19. ZUDP

Unieważnienie postępowania

Leave a Comment

Skip to content