994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 25.08.2017

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej  dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niskiej”.

 1. Geologia
 2. Opis techniczny
 3. Plan z kanałem
 4. Pliki do pobrania
 5. Profil podłużny odcinek 1
 6. Profil podłużny odcinek 2
 7. Profil podłużny przyłączy kanalizacyjnych
 8. Przedmiar robót
 9. Specyfikacja techniczna
 10. SWZ
 11. Zestawienie studni

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content