994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 27.10.2017

Gospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie.

  1. SWZ
  2. Pliki do pobrania

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content