994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Oferta pracy

Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie  Wielkopolskim zatrudni pracownika:

stanowiskolaborant,

wymagane wykształcenie: wyższe chemiczne

wymagane prawo jazdy kat. B

czas wykonywania pracy: okres próbny,

wynagrodzenie miesięczne : 3900,00zł brutto

Zakres obowiązków:

 • kontrola jakości wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym na stacji uzdatniania wody, ujęciach i końcówkach sieci,
 • wykonywanie oznaczeń fizykochemicznych wody w niezbędnych do prowadzenia prawidłowej eksploatacji sieci uzdatniania wody,
 • wykonywanie usług zewnętrznych w zakresie oznaczeń fizykochemicznych i bakteriologicznych wody,
 • kontrola jakości ścieków pod względem fizykochemicznym na oczyszczalni ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym,
 • wykonywanie oznaczeń fizykochemicznych ścieków i osadów ściekowych niezbędnych przy obsłudze technologicznej mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków,
 • wykonywanie badań mikroskopowych osadu czynnego,
 • wykonywanie usług zewnętrznych w zakresie oznaczeń fizykochemicznych ścieków,
 • nadzór nad sprzętem w laboratorium,
 • prowadzenie kart eksploatacji sprzętu w laboratorium,
 • kalibracja sprzętu w laboratorium,
 • przyjmowanie zleceń,.
 • opracowywanie procedur badawczych oraz instrukcji,
 • przeprowadzanie przeglądów zleceń,
 • pobór próbek do badań, przyjmowanie próbek, kodowanie próbek,
 • sporządzanie sprawozdań z badań,
 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy,
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych,
 • kierowanie pojazdami służbowymi do 3,5 tony w celu dojazdu na miejsce poboru próbek wody i ścieków na terenie miasta, dojazd do obiektów Spółki, podnoszenie ciężkiego autosamplera z próbkami.

Leave a Comment

Skip to content