994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARG W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI Z DNIA 30.05.2022

„Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych” – w zakresie wykonania rozruchu technologicznego oraz dokończenia robót budowlanych.

Leave a Comment

Skip to content