994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

 1. SWZ
 2. Zalacznik nr 1 – Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – JEDZ
 4. Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o aktualności JEDZ
 6. Załącznik nr 5 – Udostępnienie zasobów
 7. Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw
 8. Załącznik nr 7 – Ogłoszenie o zamówieniu
 9. Załącznik nr 8a – Opis_przedmiotu-zamowienia-PPE
 10. Załącznik nr 8b – Opis-przedmiotu-zamowienia-PPE
 11. Załącznik nr 8c – Opis przedmiotu zamowienia – Plan sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego


  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  ID postępowania z miniPortalu: d097d416-adb1-4fc8-a7cc-c5117eca4fd9
  Link postępowania z miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd39c428-3848-487b-9fa6-1985cd8f1bfa

Leave a Comment

Skip to content