994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 26.05.2023r.

„Gospodarowanie ( transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie”

 1. SWZ
 2. pliki_do_pobrania

  Odpowiedzi na pytania z dnia 30.05.2023r.
  zał. do odpowiedzi na pytania – wyniki badań 2
  zał. do odpowiedzi na pytania – wyniki badań
  zał. do odpowiedzi na pytania – zdjęcie osadów

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

  Zawiadomienie o wyborze oferty
Skip to content