994
ZGŁOŚ AWARIĘ

„Gospodarowanie ( transport i przetwarzanie) wysuszonymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie”.

Skip to content