994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Jaśminowej i Olchowej”.

 1. Decyzja MZD Olchowa
 2. Decyzja MZD Jaśminowa
 3. Opinia geotechniczna
 4. Pofil ks przyłącze 1
 5. Profil ks przyłącze 2
 6. Profil ks przyłącze 3
 7. Profil ks przyłącze 4
 8. Projekt Budowlany – opis
 9. Profil ks
 10. Profil sw
 11. Projekt zagospodarowania terenu
 12. Pismo konserwator
 13. Pliki do pobrania
 14. Przedmiar robót ks
 15. Przedmiar robót sw
 16. Projekt techniczny – opis
 17. Technologia kaskady
 18. Technologia posadowienia rur ks
 19. Technologia wykopu ks
 20. Technologia wykopu sw
 21. Węzły
 22. STWiOR ks
 23. STWiOR sw
 24. SWZ

  Informacja z otwarcia ofert 

  Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content