994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bema (odcinek od ul. Krotoszyńskiej do posesji nr 160)”.

 1. Decyzja MZD
 2. Informacja WUOZ
 3. Pliki do pobrania
 4. Profil sieci sw
 5. Projekt architektoniczno-budowlany.docx
 6. Protokół narady koordynacyjnej
 7. Przedmiar robót – przyłącza
 8. Przedmiar robót sw
 9. Projekt techniczny
 10. Projekt zagospodarowania terenu
 11. Plan zagospodarowania terenu
 12. Schemat węzłów wodociągowych
 13. STWiOR_1 wymagania ogólne
 14. STWiOR_2 roboty ziemne
 15. STWiOR_3 roboty montażowe
 16. SWZ
 17. Szczegół hydrantu
 18. Uzgodnienie wraz z projektem odtworzenia nawierzchni

Informacja z otwarcia z ofert 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content