994
ZGŁOŚ AWARIĘ

wodkan

W dniu 17-06-2022 – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Grabowskiej29a będzie nieczynne. 

W DNIU 02-06-2022 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA WODKAN S.A. GRABOWSKA 29a BĘDZIE NIECZYNNY.

W DNIU 15-04-2022 PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA WODKAN SA BĘDĄ CZYNNE do godziny 13:00 PARTYZANCKA 27 ASNYKA 8 GRABOWSKA 29a.

Oferta pracy Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie  Wielkopolskim zatrudni pracownika: – stanowisko:  laborant, – wymagane wykształcenie: wyższe chemiczne – wymagane prawo jazdy kat. B – czas wykonywania pracy: okres próbny, – wynagrodzenie miesięczne : 3900,00zł brutto Zakres obowiązków: kontrola jakości wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym na stacji uzdatniania wody, ujęciach i końcówkach sieci, wykonywanie oznaczeń fizykochemicznych wody w niezbędnych do prowadzenia prawidłowej eksploatacji sieci uzdatniania wody, wykonywanie usług zewnętrznych w zakresie oznaczeń fizykochemicznych i bakteriologicznych wody, kontrola jakości ścieków pod względem fizykochemicznym na oczyszczalni ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym, wykonywanie oznaczeń fizykochemicznych ścieków i osadów ściekowych niezbędnych przy obsłudze technologicznej mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków, wykonywanie badań mikroskopowych osadu czynnego, wykonywanie usług zewnętrznych w zakresie oznaczeń fizykochemicznych ścieków, nadzór nad sprzętem w laboratorium, prowadzenie kart eksploatacji sprzętu w laboratorium, kalibracja sprzętu w laboratorium, przyjmowanie zleceń,. opracowywanie procedur badawczych oraz instrukcji, przeprowadzanie przeglądów zleceń, pobór próbek do badań, przyjmowanie próbek, kodowanie próbek, sporządzanie sprawozdań z badań, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, sporządzenie sprawozdań statystycznych, kierowanie pojazdami służbowymi do 3,5 tony w celu dojazdu na miejsce poboru próbek wody i ścieków na terenie miasta, dojazd do obiektów Spółki, podnoszenie ciężkiego autosamplera z próbkami.

Brak wody w dniu 10.05.2022 Informujemy, iż w związku z niezbędnymi pracami na sieci wodociągowej rozdzielczej w dniu 10.05.2022r. od godziny 08:30 do godziny 14:00 zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Staroprzygodzka na odcinku od ul. Dekarskiej do ul. Siewnej. Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. wodkan S.A. przeprasza Odbiorców za niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Aktualne informacje można uzyskać:1. Całodobowo nr tel. 62 73-87-700 lub pogotowie 9942. Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej nr tel. 62 73-87-726 w dni robocze w godz. od 7:00 do godz. 15:00

Przetarg nieograniczony z dnia 13.05.2022 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Agrestowej i Brzoskwiniowej”. SWZ STWiOR PZT 1 PZT 2 Geologia Profil ks Profil wyprowadzenia ks Projekt budowlany Projekt budowlany opis Projekt techniczny Projekt techniczny opis Przedmiar robót Skany uzgodnień Technologia posadowienia rur Technologia wykopu Pliki do pobrania  Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 06.05.2022 Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej od posesji nr 236 do posesji nr 262/1” oraz „Budowa przyłączy wodociągowych w ul. Wrocławskiej od posesji nr 236 do posesji nr 262/1”. SWZ STWiOR Opinia geotechniczna PB PT przyłącza PT sw Przedmiar przyłącza Przedmiar sw Pliki do pobrania Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 06.05.2022 Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej od ul. 3-go Maja do posesji nr 148” oraz „Budowa przyłączy wodociągowych w ul. Wrocławskiej od ul. 3-go Maja do posesji nr 148”. SWZ STWiOR Geologia PB sw PT przyłącza PT sw Przedmiar przyłącza Przedmiar sw Pliki do pobrania Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 06.05.2022 Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzywej”. SWZ STWiOR Geologia PB-PAB opis PB-PZT opis PT opis Profil Przedmiar Węzły Projekt zagospodarowania terenu Pliki do pobrania  Informacja z otwarcia ofertZawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 04.05.2022 Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowikowej”. SWZ STWiOR Przedmiar Geologia Profil PB opis PT opis Projekt zagospodarowania terenu Technologia wykopu Węzły Pliki do pobrania   Informacja z otwarcie ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content