994
ZGŁOŚ AWARIĘ

wodkan

Aplikacja zarządzająca strukturą sieci wodno-kanalizacyjnej w oparciu o GIS „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym  kanalizacją deszczową obejmujące: aplikację zarządzającą strukturą sieci wodno-  kanalizacyjnej w oparciu o GIS.” Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej …

Aplikacja zarządzająca strukturą sieci wodno-kanalizacyjnej w oparciu o GIS Read More »

Strefowanie siecią wodociągową „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: strefowanie sieci wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego”. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania …

Strefowanie siecią wodociągową Read More »

Modernizacja rurociągów tłocznych „Modernizacja rurociągów tłocznych 2xDn600 doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej  do Oczyszczalni Ścieków”.   Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w …

Modernizacja rurociągów tłocznych Read More »

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Wodociągi Miejskie w Ostrowie Wlkp.” Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, …

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 02.01.2018r. „Dostawa wodomierzy do wody zimnej”. Pliki do pobrania SWZ Załącznik 1 Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content