994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Wodociągi Miejskie w Ostrowie Wlkp.”

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa podpisana w październiku 2018r.

Zamówienie polega na zaprojektowaniu, wykonaniu modernizacji instalacji napowietrzania, instalacji filtrów otwartych, prac budowlanych filtrów otwartych, zbiornika podfiltrowego oraz hali fitrów.

Zakres prac budowlanych obejmuje, w szczególności:

 1. demontaż instalacji w napowietrzalni, w hali filtrów oraz rusztów filtracyjnych oraz wyciągnięcie poszczególnych złóż filtracyjnych w filtrach żwirowych i braunsztynowych oraz ponowne wsypanie dotychczasowego złoża do odpowiednich filtrów żwirowych i braunsztynowych,
 2. zaprojektowanie i wykonanie rurociągów zasilających układ napowietrzania, filtrów I˚ i II˚, zbiornika wody czystej oraz instalacji wody płucznej do płukania filtrów I˚ i II˚ i wody popłucznej z filtrów I˚ i II˚, w związku ze zmniejszeniem wydajności stacji uzdatniania do poziomu 24 tys. m3/dobę,
 3. zaprojektowanie i montaż armatury odcinającej i regulacyjnej,
 4. zaprojektowanie i wykonanie nowych drenaży filtrów otwartych,
 5. zaprojektowanie i montaż układu płukania filtrów wodą (montaż 1 pompy płucznej – diagonalnej),
 6. zaprojektowanie i montaż układu płukania filtrów powietrzem,
 7. podział zbiornika podfiltrowego na 2 odrębne części wraz z wykonaniem remontu,
 8. wykonanie instalacji elektrycznej i Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki – stacji uzdatniania wody,
 9. odnowienie wewnętrznych powierzchni ścian, sufitów, posadzki w hali filtrów,
 10. wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, bram oraz parapetów,
 11. zaprojektowanie i montaż instalacji osuszania powietrza na hali filtrów,
 12. wymiana wciągników i prace dostosowujące trzy suwnice do wymogów UDT,
 13. rozruch instalacji.

Leave a Comment

Skip to content