994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Modernizacja rurociągów tłocznych

„Modernizacja rurociągów tłocznych 2xDn600 doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej  do Oczyszczalni Ścieków”.

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa podpisana w kwietniu 2019r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

  • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym dokonania zgłoszeń, a także opracowanie planów na podstawie pozyskanych przez wykonawcę map: sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500 i map ewidencyjnych terenu zadania;
  • zaprojektowanie i wykonanie modernizacji rurociągu tłocznego betonowego z rur BETRAS łączonych na kielichy DN 600mm (średnica wewnętrzna), występujący jako dwie równoległe nitki. Należy zaprojektować i wykonać bezwykopową renowację rurociągu poprzez wykonanie powłoki wewnętrznej rurociągów jako rękaw nasączony żywicami poliestrowymi.
  • długość rurociągów poddanych modernizacji wynosi: nitka 1: 5335m; nitka 2: 5330m, w pierwszej kolejności należy wykonać w całości nitkę nr 1 (zewnętrzną, wychodzącą z Przepompowni Głównej jako zachodnia), a dopiero po jej sprawdzeniu i stałym uruchomieniu – nitkę 2 (wewnętrzną, wychodzącą z Przepompowni Głównej jako wschodnia).

Leave a Comment

Skip to content