994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Umowa podpisana w kwietniu 2020r.

Zamówienie obejmuje wykonanie bezwykopowej naprawy wkładem elastycznym z tkaniny technicznej nasyconej żywicami termoutwardzalnymi lub żywicami utwardzanymi promieniami UV kanału deszczowego o wymiarach przekroju poprzecznego Ø300mm  oraz kanału sanitarnego o wymiarach przekroju poprzecznego 200mm, zbudowanego z rur betonowych zlokalizowanego w ul. Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim, na odcinku 77mb od studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Wrocławską do studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Partyzancką oraz na odcinku 232mb od studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Partyzancką do studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Wolności.

Leave a Comment

Skip to content