994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wlkp. do rzeki Ołobok – budowa rowu retencyjnego oraz kolektora deszczowego 2x1200mm przy ul. Osadniczej.

Umowa podpisana w kwietniu 2020r.

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:

  • wykonanie dwóch kolektorów z rur żelbetowych o średnicy 1200mm, łączonych na uszczelki, o długości 277,5m każdy,
  • wykonanie komór rewizyjnych żelbetowych – 5 szt. wraz z wyprofilowanymi kinetami,
  • wykonanie przebudowy kolizji rurociągu średnicy 1000mm z projektowanym rowem retencyjnym,
  • wykonanie rowu retencyjnego poprzez umocnienie dna i skarp oraz montaż zastawki monolitycznej.

Leave a Comment

Skip to content