994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10.09.2019r.

ipdfm Uchwała Rady Nadzorczej dnia 09.06.2019 r. w sprawie możliwości wypłaty dywidendy przy użyciu kapitału zapasowego

ipdfm Uchwała Zarządu z dnia 06.09.2019 r. w sprawie możliwości wypłaty dywidendy przy użyciu kapitału zapasowego

ipdfm Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ipdfm Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

ipdfm Informacja o ogólnej liczbie akcji

ipdfm Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

ipdfm Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Leave a Comment

Skip to content