994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 10.02.2022

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Jachimka”.

 1. OPIS BUDOWLANY
 2. OPIS TECHNICZNY
 3. pliki do pobrania
 4. Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej
 5. Profil podłużny sieci wodociągowej
 6. Projekt zagospodarowania terenu
 7. Przedmar robót kanalizacja sanitarna
 8. Przedmiar robót sieć wodociągowa
 9. Specyfikacja techniczna
 10. SWZ
 11. Węzły montażowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content