994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 11.02.2022

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej”.

  1. Opinia geotechniczna
  2. OPIS TECHNICZNY
  3. Plan zagospodarowania terenu
  4. pliki do pobrania
  5. Profil podłużny ks
  6. Profil podłużny przyłącza ze studniami
  7. Profil podłużny przyłącza
  8. Przedmiar KS
  9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  10. SWZ

Odpowiedź na pytanie z dnia 22.02.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content