994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 03.09.2021

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Długiej”.

 1. Geologia
 2. Opis techniczny
 3. Pliki do pobrania
 4. Profil podłużny ks
 5. Profil podłużny sw
 6. Projekt zagospodarowania terenu
 7. Przedmiar robót ks
 8. Przedmiar robót sw
 9. Przekroje rur
 10. Specyfikacja techniczna ks
 11. Specyfikacja techniczna sw
 12. SWZ
 13. Technologia posadowienia rury
 14. Technologia węzłów wodociągowych
 15. Technologia wykopu
 16. Zabudowa studni na kanale

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content