994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 20.08.2021

Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dla wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

 1. SWZ
 2. Załącznik nr 1 – formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – JEDZ
 4. Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o aktualności JEDZ
 6. Załącznik nr 5 – Udostępnienie zasobów
 7. Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw
 8. Załącznik nr 7 – Ogłoszenie o zamówieniu
 9. Załącznik nr 8a – OPZ – część nr 1
 10. Załącznik nr 8b – OPZ – część nr 2
 11. Modyfikacja nr 1 SWZ – modyfikacji uległ termin związania ofertą
 12. Modyfikacja Załącznika nr 1 – formularz oferty
 13. Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu
 14. Odpowiedź na pytanie nr 1
 15. Modyfikacja nr 2 SWZ
 16. Modyfikacja nr 2 Załącznika nr 1 – formularz oferty
 17. Sprostowanie nr 2 Ogłoszenia o zamówieniu
 18. Odpowiedzi na pytania nr 2
 19. Modyfikacja Załącznika nr 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
 20. Odpowiedź na pytanie nr 3

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania – CZĘŚĆ II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – CZĘŚĆ I

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ID postępowania z miniPortalu: ba1e3080-04bc-4ccc-8b91-1f07b54f0d7e
Link postępowania z miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba1e3080-04bc-4ccc-8b91-1f07b54f0d7e

Leave a Comment

Skip to content