994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 18.02.2020

Przebudowa punktu opróżniania cystern asenizacyjnych na terenie przepompowni głównej ścieków w Ostrowie Wielkopolskim.

 1. Geologia
 2. Przekroje geotechniczne
 3. Opis techniczny – branża elektryczna
 4. Opis techniczna – branża sanitarna
 5. Opis techniczny – branża konstrukcyjna
 6. Opis techniczny – branża architektoniczna i konstrukcyjna
 7. Pliki do pobrania
 8. Przedmiar robót – branża elektryczna
 9. Przedmiar robót – branża konstrukcja
 10. Przedmiar robót – branża sanitarna
 11. rys A1 – rzut przyziemia
 12. rys A2 – rzut przyziemia – opis zbrojenia
 13. rys A3 – przekrój A-A, B-B
 14. rys A4 – widok A-D
 15. rys A5 – filtr
 16. rys P1 – projekt zagospodarowania terenu
 17. rys S1 – projekt zagospodarowania terenu
 18. rys S2 – profil podłużny sieci wodociągowej
 19. rys S3 – profil podłużny kanalizacji sanitarnej
 20. rys S2 – schematy montażowe węzłów
 21. STWiOR – sieć wodociągowa
 22. STWiOR – branża elektryczna
 23. STWiOR – branża konstrukcyjna
 24. SWZ
 25. Wpusty uliczne
 26. Zestawienie podstawowych materiałów sieci wodociągowej
 27. Schemat osadnika piasku
 28. Wyjaśnienia do SWZ i załączników

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

Leave a Comment

Skip to content