994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 26.02.2020

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wlkp. do rzeki Ołobok budowa rowu retencyjnego oraz kolektora deszczowego 2x1200mm przy ul. Osadniczej.

 1. Plan zagospodarowania terenu 1
 2. Plan zagospodarowania terenu 2
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 4. Opis techniczny
 5. Pliki do pobrania
 6. Profil podłużny kolektora
 7. Profil podłużny rowu
 8. Profil podłużny rowu 2
 9. Przebudowa rur śr.1000 – 1
 10. Przebudowa rur śr.1000 – 2
 11. Przebudowa rur śr.1000 – 3
 12. Przedmiar robót
 13. Przekrój poprzeczny rowu
 14. SIWZ
 15. Zastawka 1
 16. Zastawka 2
 17. Zastawka 3
  Komora nr 10
 18. Rzut sytuacyjny komory
 19. Opis techniczny
 20. Płyty, zbrojenie
 21. Ściany szczytowe
  Komora nr 11-12
 22. Rzut sytuacyjny komory
 23. Opis techniczny
 24. Płyty, zbrojenie
 25. Ściany szczytowe
  Komora nr 13
 26. Rzut sytuacyjny komory
 27. Opis techniczny
 28. Płyta denna
 29. Płyta górna
 30. Ściany, zbrojenie
  Komora nr 14
 31. Rzut sytuacyjny komory
 32. Płyta górna
 33. Ściany, zbrojenie
 34. Opis techniczny
 35. Płyta denna
 36. Ściany, zbrojenie

Odpowiedź na pytanie z dnia 04.03.2020r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.03.2020r.

−Modyfikacja SIWZ

–Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

–Zmodyfikowane pliki do pobrania

–Rysunek kraty

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content