994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 29.01.2019

„Modernizacja rurociągów tłocznych 2xDn600 doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków”.

Leave a Comment

Skip to content